تیم طراحی و فرهنگی ایده های مسجدی تیم با تجربه و مهارت کافی در زمینه ی طراحی و کار فرهنگی اماده انجام پروژه های شما

 

تیم ما دارای 12 سال سابقه انجام امور فرهنگی و 5 سال تجربه برای امور طراحی را دررزومه خود دارد که برای ما اینده درخشان را در پیش خواهد داشت

از طرف تیم ایده های مسجدی از مدت زمانی که صرف کار ما کردید کمال تشکر را داریم

 

با تشکر از طرف تیم طراحی ایده های مسجدی